Банер

Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Prognometer.com и Потребителите на Интернет страници и услуги, намиращи се на домейн Prognometer.com и поддомейните му (наричани за краткост Страница и Потребители).

Prognometer.com е сайт за споделяне на информация за прогнози направени в/от медиите и/или от различни компании, институции и/или анализатори/прогнозиращи лица в структуриран вид, позволяващ последващото й анализиране.

Prognometer.com дава право на Потребителите да използват информацията и услугите, предоставяни на Страницата при условие, че не нарушават авторските права на Prognometer.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Страницата. При копиране, преразказване или друго публично разпространение на материали от базата данни на Страницата, следва във всеки конкретен материал да се помества текст: „Източник: Prognometer.com”. Prognometer.com си запазва правото да ограничава правата за публикуване на материали на/от трети лица и/или да ги преотстъпва след допълнително договаряне.

С регистрацията си Потребителите се съгласяват да публикуват информация в Prognometer.com, спазвайки авторски права, по коректен начин към евентуални трети лица, за които се отнася информацията, по начин ненакърняващ доброто име на организации и лица. Администраторите на Страницата имат право да преустановяват публикуването на некоректно подадени прогнози или редактират прогнози, с цел повишаване на обективността.

Prognometer.com и неговите администратори правят усилия да осигуряват полезна, актуална, достоверна, ненакърняваща доброто име на организации и лица информация, но въпреки това отговорността за публикуваната информация е на регистрираните Потребители, публикуващи съответните прогнози.

Prognometer.com не гарантира и не носи отговорност за неточности, грешки и/или забавяне в предоставянето на информацията, както и по отношение на линкове към други Интернет страници и тяхното съдържание.

Съдържанието на Prognometer.com не е препоръка за вземане на инвестиционни и други решения.

Настоящите условия могат да бъдат променяни по всяко време без предварително уведомяване на Потребителите. Prognometer.com не носи отговорност ако Потребителят не се е запознал с последния вариант на настоящите Общи условия. При използване на Страницата и услугите на Prognometer.com, Потребителите са длъжни да спазват настоящите Общи условия, законите на Република България и приложимите международни закони.

С избирането на всеки един линк или бутон разположени на Страницата Prognometer.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителите се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

Ако използвате Prognometer.com се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.