Банер

Ключови думи:облигации

Всички прогнози

 RSS

Декември 2013 г.: Очаквайте стабилни лихвени нива поне до 2016 г. Не се борете с централните банки, но се се страхувайте, препоръчва Бил Грос, ръководител на 1.97 трилиона долара а...

Категория:Облигации
Дата на прогнозата 4.12.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2016
Прогнозирана стойност/ състояниеИзказани са препоръки, че могат да бъдат очаквани стабилни лихвени нива поне до 2016 г. „Не се борете с централните банки, но се се страхувайте“. Инвеститорите трябва да внимават за „червени стойности“ през 2014 г. „Всички пазари са балонизирани“
Ключови думиоблигации, лихви

Октомври 2013 г.: В дългосрочен план лихвите ще се покачват, тоест портфолиото ви следва да включва повече акции отколкото облигации, смята Нуриел Рубини

Категория:Лихви и кредити
Дата на прогнозата23.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че в дългосрочен план лихвите ще се покачват, тоест портфолиото ви следва да включва повече акции отколкото облигации. Инвестиционният портфейл трябва да се диверсифицира, като включва инвестиции както в САЩ, в Европа и развиващите се пазари
Ключови думилихви, акции, облигации

В даден момент ще настъпи повишение на лихвите, кредитните спредове и разходите за някои корпоративни заеми с инвестиционен клас на компании от САЩ, очаква Джоузеф Барата от Blacks...

Категория:Облигации
Дата на прогнозата 1.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеИзказано е мнение, че цената на високодоходните облигации (корпоративни) в САЩ е рекордно висока. Прогнозирано е, че в даден момент в американската икономика ще настъпи обрат по отношение на лихвите (ръст), кредитните спредове и разходите за някои корпоративни заеми с инвестиционен клас

Септември 2013 г.: Грешат смятащите, че трендът при акциите е на път да се промени, е мнението на Дъг Кот, главен стратег в ING U.S. Investment Management

Категория:Акции
Дата на прогнозата23.09.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.03.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеИзказано е мнение, че инвестициите в консервативни активи (облигации и кеш) към и след септември 2013 г., са по-рискови и с поголяма вероятност да донесат загуби от инвестициите в акции. Посочено е, че е погрешна нагласата на инвеститори смятащи, че трендът (на ръст) при акциите е на път да се промени. Препоръчан е портфейл от ценни книжа в съотношение 60% акции и 40% облигации. Стратегията се препоръчва до връщане на лихвите по 10-годишните облигации (вероятно на САЩ) на нормални нива от 3.5-4%, докогато печалбите на щатските компании се очаква да продължат да изненадват приятно
Ключови думиакции, облигации

Доходността по щатските държавни облигации ще пада, като тяхната цена съответно ще расте, смята инвеститорът Марк Фабер

Категория:Облигации
Дата на прогнозата 9.09.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че доходността по щатските държавни облигации ще пада, като тяхната цена съответно ще расте. Инвеститорът е положително настроен към пазара на ДЦК, като го намира за подценен. Облигационният пазар в краткосрочен план всъщност ще приеме положително висок темп на свиване на монетарните стимули от Федералния резерв, но в дългосрочен план ще се появят някои признаци на инфлация

Доходността по 10-годишните държавни облигации на САЩ ще продължи да расте, като дори може да достигне 3.1% до края на 2013 г., прогнозира мениджърът на DoubleLine Capital, управля...

Категория:Облигации
Дата на прогнозата29.08.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че е вероятно доходността по 10-годишните държавни облигации на САЩ да продължи да расте, като дори може да достигне 3.1% до края на 2013 г.

По-вероятен спад на доходността по 10-годишните държавни облигации на САЩ до края на 2013 г., очаква изпълнителният вицепрезидент на Pimco Тони Кресченци

Категория:Облигации
Дата на прогнозата29.08.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е по-вероятен спад на доходността по 10-годишните държавни облигации на САЩ до края на 2013 г.

Доходността по 10-годишните американски облигации да падне до 1% през март 2014 г. и до 0.8% към края на същата година, очакват от третата по големина банка в Япония Mizuho Corpora...

Категория:Облигации
Дата на прогнозата 5.08.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че доходността по 10-годишните американски облигации ще се понижи до 1% през март 2014 г. и до 0.8% към края на същата година

Ще се запази привлекателността на краткосрочните и средносрочните държавни облигации на САЩ, прогнозира главният съизпълнителен директор на облигационния гигант Pimco Мохамед ел Ер...

Категория:Облигации
Дата на прогнозата 1.08.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че ще се запази привлекателността на краткосрочните и средносрочните държавни облигации на САЩ (няма да се повиши изискваната от инвеститорите доходност по тях, съответно цените на облигациите няма да се понижат)

Реалните лихвени проценти са отрицателни в глобален мащаб, което означава, че те могат да вървят само нагоре, прогнозира Нуриел Рубини

Категория:Облигации
Дата на прогнозата30.07.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че реалните лихвени проценти са отрицателни в глобален мащаб, което означава, че те могат да вървят само нагоре

Юли 2013 г.: Няма да има поредно отписване на част от държавния дълг на Гърция, заявява германският министър на финансите Волфганг Шойбле

Категория:Облигации
Дата на прогнозата27.07.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че няма да има поредно отписване на част от държавния дълг на Гърция след 07.2013 г.

Юли 2013 г.: Японските корпоративни облигации са много надценени, смята хедж фонд мениджърът Ричард Пери

Категория:Облигации
Дата на прогнозата17.07.2013
Срок за сбъдване на прогнозата30.07.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеИзразено е мнение, че японските корпоративни облигации са много надценени и съществува възможност за повишение на изискваната от инвеститорите доходност по тях, съпроводено със спад на цените им. Не е посочен срок на прогнозата

Разпродажбата на активи е прекалена и моментът е чудесен за покупки в САЩ, Европа и Великобритания, смята стратегът на UBS Рамин Накиса

Категория:Акции
Дата на прогнозата 3.07.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеИзказано е мнение, че разпродажбата на активи е прекалена и моментът е чудесен за покупки (не е посочено какъв вид активи) в САЩ, Европа и Великобритания

Доходността по 10-годишните американски ДЦК ще се повиши до 3% през пролетта на 2014 г., прогнозират от Societe Generale

Категория:Облигации
Дата на прогнозата13.06.2013
Срок за сбъдване на прогнозата30.06.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че доходността по 10-годишните американски ДЦК ще се повиши до 3% през пролетта на 2014 г.

Доходността по 10-годишните американски ДЦК ще се повиши до 5% през 2017 г., прогнозират от Societe Generale

Категория:Облигации
Дата на прогнозата13.06.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2017
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че доходността по 10-годишните американски ДЦК ще се повиши до 5% през 2017 г.

Доходността по щатските държавни облигации се насочва към 4% годишно, прогнозира Джим О`Нийл - бившият главен икономист на американската банка Goldman Sachs

Категория:Облигации
Дата на прогнозата12.06.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че доходността по държавните облигации на САЩ се насочва към 4% годишно

Държавни облигации на Австралия, Нова Зеландия, Швеция, Мексико и Бразилия, пред тези на САЩ, предпочита Саумил Парик, управляващ директор и портфолио мениджър в Pimco

Категория:Облигации
Дата на прогнозата12.06.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПосочено е предпочитание за държавни облигации на Австралия, Нова Зеландия, Швеция, Мексико и Бразилия, пред тези на САЩ

Доходността на американските облигации с 10-годишен падеж ще достигне 2.7% в края на 2014 г., прогнозират от Credit Suisse

Категория:Облигации
Дата на прогнозата 5.06.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че доходността на щатските облигации с 10-годишен падеж ще достигне 2.7% в края на 2014 г. (прогнозиран е спад на цените на държавните ценни книжа на САЩ)

Китайските компании ще имат нужда от банкови заеми и облигации за над 18 трлн. долара до края на 2017 г., прогнозират от Standard & Poor's

Категория:Облигации
Дата на прогнозата15.05.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2017
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че китайските компании ще имат нужда от банкови заеми и облигации за над 18 трлн. долара до края на 2017 г., или около една трата от прогнозираните 53 трлн. в глобален план

Китайските фирми ще имат 13.8 трилиона долара корпоративен дълг до края на 2014 г., с което ще задминат по този показател щатските компании, прогнозират от Standard & Poor's

Категория:Облигации
Дата на прогнозата15.05.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че китайските фирми ще имат 13.8 трилиона долара корпоративен дълг до края на 2014 г., с което ще задминат по този показател щатските компании, които от своя страна ще дължат 13.7 трилиона към същия период. Към датата на прогнозата по-голямата част от дълговото финансиране в Китай е под формата на банкови заеми, но се очаква нуждата от финансиране да подпомогне развитието на пазара на корпоративни облигации