Банер

Ключови думи:макроикономика

Всички прогнози

 RSS

Ръст на световния брутен вътрешен продукт от 3.7% през 2014 г., прогнозират от швейцарската банка Credit Suisse

Категория:БВП
Дата на прогнозата 3.12.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на световния брутен вътрешен продукт от 3.7% през 2014 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

Ръст на световния брутен вътрешен продукт от 3.1% през 2014 г., прогнозират от Citigroup

Категория:БВП
Дата на прогнозата 3.12.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на световния брутен вътрешен продукт от 3.1% през 2014 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

До ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на Русия за 2014 г. от 2%, понижават предходната си прогноза за растеж от 3%, от Международния валутен фонд (МВФ)

Категория:БВП
Дата на прогнозата10.12.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на Русия за 2014 г. от 2%
Ключови думиБВП, макроикономика

Занижена прогноза за растеж на икономиката на Русия за 2013 г. от 1.4%, спрямо предходната за ръст от 1.8%, оповестяват от министерството на икономиката на страната

Категория:БВП
Дата на прогнозата 3.12.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт на Русия за 2013 г. от 1.4%
Ключови думиБВП, макроикономика

Занижена прогноза за растеж на икономиката на Русия за 2014 г. от 2.5%, спрямо предходната за ръст от 3%, оповестяват от министерството на икономиката на страната

Категория:БВП
Дата на прогнозата 3.12.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт на Русия за 2014 г. от 2.5%
Ключови думиБВП, макроикономика

Растеж на икономиката на Индия до 5.5% през фискалната година приключваща на 31 март 2015 г., прогнозират от Goldman Sachs

Категория:БВП
Дата на прогнозата29.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.03.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт на Индия до 5.5% през фискалната година, приключваща на 31 март 2015 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

Реалистичната прогноза за растеж на икономиката на САЩ през 2014 г. е по-скоро по-близо до 2%, в сравнение с прогнозираните от мнозина 2.5-3% ръст, смята председателят на Фед за пе...

Категория:БВП
Дата на прогнозата28.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт на САЩ през 2014 г., по-скоро по-близо до 2%, в сравнение с прогнозираните от мнозина 2.5-3% ръст
Ключови думиБВП, макроикономика

Глобалният номинален БВП ще нарасне с 6.1% през 2013 г., прогнозират от японската инвестиционна банка Nomura

Категория:БВП
Дата на прогнозата27.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че световния номинален брутен вътрешен продукт ще нарасне с 6.1% през 2013 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

Глобалният номинален БВП ще нарасне със 7% през 2014 г., прогнозират от японската инвестиционна банка Nomura

Категория:БВП
Дата на прогнозата27.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че световния номинален брутен вътрешен продукт ще нарасне със 7% през 2014 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

Възстановяването на икономиките на страните от еврозоната е устойчиво и то ще продължи през 2014 г., прогнозира Алберто Гало, ръководител на отдела по Макроикономически анализи за ...

Категория:БВП
Дата на прогнозата22.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че възстановяването на икономиките на страните от еврозоната е устойчиво и то ще продължи през 2014 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

Световната икономика да се разшири с 3.9% през 2015 г., очакват от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Категория:БВП
Дата на прогнозата19.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт на световната икономика от 3.9% за 2015 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

Икономиката на САЩ да се разшири с 3.4% през 2015 г., очакват от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Категория:БВП
Дата на прогнозата19.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт на САЩ от 3.4% за 2015 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

Икономиката на еврозоната да се разшири с 1.6% през 2015 г., очакват от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Категория:БВП
Дата на прогнозата19.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт на еврозоната от 1.6% за 2015 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

Икономиката на Япония да се разшири с 1% през 2015 г., очакват от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Категория:БВП
Дата на прогнозата19.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт на Япония от 1% за 2015 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

Икономиката на Китай да се разшири със 7.5% през 2015 г., очакват от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Категория:БВП
Дата на прогнозата19.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт на Китай от 7.5% за 2015 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

Световната икономика ще се разшири с 2.7% през 2013 г., намаляват прогнозата си за ръст от 3.6% от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Категория:БВП
Дата на прогнозата19.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт на световната икономика от 2.7% за 2013 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

Световната икономика ще се разшири с 3.6% през 2014 г., намаляват прогнозата си за ръст от 5.8% от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Категория:БВП
Дата на прогнозата19.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт на световната икономика от 3.6% за 2014 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

Икономиката на Индия да се разшири с 3.4% през 2013 г., очакват от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Категория:БВП
Дата на прогнозата19.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт на Индия от 3.4% за 2013 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

Икономиката на Индия да се разшири с 5.1% през 2014 г., очакват от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Категория:БВП
Дата на прогнозата19.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт на Индия от 5.1% за 2014 г.
Ключови думиБВП, макроикономика

Икономиката на Бразилия да се разшири с 2.5% през 2013 г., очакват от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Категория:БВП
Дата на прогнозата19.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на брутния вътрешен продукт на Бразилия от 2.5% за 2013 г.
Ключови думиБВП, макроикономика