Банер

Ключови думи:лихвени проценти

Всички прогнози

 RSS

Октомври 2013 г.: Централните банки на водещите световни икономики ще запазят лихвените нива близко до текущите ниски стойности, прогнозират от британската асет мениджмънт компания...

Категория:Лихви и кредити
Дата на прогнозата22.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.03.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че централните банки на водещите световни икономики ще запазят лихвените нива близко до текущите към 10.2013 г. ниски стойности

Федералният резерв на САЩ ще започне да увеличава основния лихвен процент през 2015 г., очаква професор Нуриел Рубини

Категория:Лихви и кредити
Дата на прогнозата24.09.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че Федералният резерв на САЩ ще започне да увеличава основния лихвен процент през 2015 г.

Основният лихвен процент в Австралия ще продължи да се понижава, очакват от Pacific Investment Management Co. (Pimco)

Категория:Централни банки
Дата на прогнозата29.05.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е допълнително понижение на основния лихвен процент от централната банка на Австралия

Понижение на лихвите от страна на Австралийската централна банка до 2.5%, вероятно през третото тримесечие на 2013 г., прогнозират от UBS Wealth Management

Категория:Лихви и кредити
Дата на прогнозата15.05.2013
Срок за сбъдване на прогнозата30.09.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че Австралийската централна банка ще понижи основния си лихвен процент до 2.5%, през третото тримесечие на 2013 г.

Поскъпването на еврото няма да доведе до понижаване на лихвените проценти от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ), заявява президентът на Bundesbank Йенс Вайдман

Категория:Централни банки
Дата на прогнозата15.02.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че поскъпването на еврото няма да доведе до понижаване на лихвените проценти от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ)

Януари 2013 г.: Предстои драстичен ръст на лихвените проценти, който ще започне веднага щом се появят ясни сигнали, че американската икономика набира сила, очаква Джордж Сорос

Категория:Държавен дълг
Дата на прогнозата25.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че предстои сериозен ръст на лихвените проценти, който ще започне веднага щом се появят ясни сигнали, че американската икономика набира сила. Лихвените проценти вероятно ще се вдигнат още през 2013 г.
Ключови думилихвени проценти

Рекордно ниският основен лихвен процент на ЕЦБ от 0.75% ще се задържи до 2017 г., прогнозират от Ernst & Young

Категория:Лихви и кредити
Дата на прогнозата13.12.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2017
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е запазването на текущото ниво на основен лихвен процент на ЕЦБ от 0.75% до 2017 г.

Европейската централна банка ще понижи основния лихвен процент до ниво 0.75%, прогнозира стратег на Citigroup

Категория:Централни банки
Дата на прогнозата 3.07.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2012
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще понижи основния лихвен процент до ниво 0.75%

Европейската централна банка ще понижи основния лихвен процент, смятат 48 от 71 експерти, участвали в допитване на Reuters

Категория:Централни банки
Дата на прогнозата 3.07.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2012
Прогнозирана стойност/ състояние48 от 71 експерти, участвали в допитване на Reuters прогнозират, че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще понижи основния лихвен процент

Европейската централна банка ще понижи основния лихвен процент до ниво 0.50%, смятат икономистите на Barclays

Категория:Централни банки
Дата на прогнозата 3.07.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2012
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще понижи основния лихвен процент до ниво 0.50%

Европейската централна банка ще понижи основния лихвен процент до ниво 0.75%, сочи проучване на Bloomberg сред 27 икономисти

Категория:Централни банки
Дата на прогнозата 3.07.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2012
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще понижи основния лихвен процент до ниво 0.75%

Тенденцията за ръст на цените на щатските дългови облигации ще се смени, прогнозира Крис Уотлинг, изпълнителен директор на Longview Economics

Категория:Облигации
Дата на прогнозата22.03.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е обръщане на дългосрочната тенденция за спадане на доходността по щатските държавни ценни книжа и започване на тенденция за ръст на доходността, следователно и спад в цените на облигациите

Основната лихва, при която Фед отпуска пари на банките, ще се запази близка до практическата нула до края на 2014 година, но не и след това, заяви Бен Бернанке

Категория:Централни банки
Дата на прогнозата26.01.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата е за запазване на основната лихва, при която Фед отпуска пари на банките (Fed funds rate) на нивото към датата на прогнозата от 0.25%

През следващите 3 до 4 години Федералният резерв ще запази основния лихвен процент на сегашното му ниво от 25 базисни пункта, прогнозира ръководителят на PIMCO Бил Грос

Категория:Централни банки
Дата на прогнозата12.01.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеФедералната основна лихва (Fed Funds Rate) в ще остане на сегашните нива между от 0.25% до 2014 – 2015 гг.

Washington Times: Хърватия може да последва Гърция и да се срине икономически заради огромната и неконтролируема корупция в страната

Дата на прогнозата29.11.2011
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2012
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата е за проблеми с външния дълг на Хърватия

Федералната Фондова лихва ще остане на сегашните нива между 0.00% и 0.25% поне до средата на 2013г., беше прогнозирано на заседанието на FOMC на Фед

Категория:Лихви и кредити
Дата на прогнозата 3.11.2011
Срок за сбъдване на прогнозата30.06.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеФедералната Фондова лихва (Fed Funds Rate) в ще остане на сегашните нива между 0.00% и 0.25% поне до средата на 2013г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще понижи основния лихвен процент с 50 базисни пункта през първото тримесечие на 2012 година, прогнозира Петер Ванден Хоут, икономист на ING

Категория:Централни банки
Дата на прогнозата25.10.2011
Срок за сбъдване на прогнозата31.03.2012
Прогнозирана стойност/ състояниеЕвропейската централна банка (ЕЦБ) ще понижи основния лихвен процент с 50 базисни пункта през първото тримесечие на 2012 година до ниво от 1.00%

Август 2011 г.: Марк Фабер смята, че щатските облигации са надценени и че доходността им трябва да се повиши

Категория:Държавен дълг
Дата на прогнозата 9.08.2011
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2011
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата е за повишаване на годишната доходност до падежа по 10 годишни САЩ държавни ценни книжа над нивата към датата на прогнозата

Нуриел Рубини, август 2011 г.: Държавните облигации на САЩ вероятно ще останат най-слабо отблъскващите сигурни активи в света - ще поскъпват, а лихвите по тях ще се понижават

Категория:Държавен дълг
Дата на прогнозата 8.08.2011
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2011
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че въпреки понижението на кредитния рейтинг на САЩ, щатските държавни ценни книжа ще бъдат предпочитана инвестиция, което ще доведе до допълнително понижение на тяхната изискуема от инвеститорите доходност и съответно повишаващи се цени

Юли 2011 г.: Тенденцията за спад на лихвите по депозитите ще приключи през третото тримесечие на 2011 г.

Категория:Лихви и кредити
Дата на прогнозата21.07.2011
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2011
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата е за спирането на спада на лихвите по депозити в търговски банки в България, до края на третото тримесечие на 2011 г.