Банер

Ключови думи:земеделска земя

Всички прогнози

 RSS

Октомври 2013 г.: Темпът на поскъпване на земеделската земя от последните няколко години дава сигнал за консолидация, като има и индикации за „балон“ на този пазар, смята финансови...

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата29.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПосочено е, че темпът на поскъпване на земеделската земя от последните няколко години дава сигнал за консолидация (запазване на текущите цени, без голяма вероятност за значителни ръстове или спадове). Има и индикации за „балон“ на този пазар и може да „има отлив на капитали от пазара на земя, ако се подобри икономическото състояние“

Удължаването на мораториума върху продажбата на земеделски земи на чужденци до 2020 г. ще понижи с 10 – 15% цените, прогнозира Борислав Петков, председател на асоциацията на собств...

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата23.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че удължаването на мораториума върху продажбата на земеделски земи на чужденци до 2020 г. ще понижи допълнително с 10 – 15% цените, след понижението на цената от май до октомври 2013 г., благодарение на ниските цени на зърното с около 20%

В настоящето си състояние – без напоителни системи и комасация, българската земеделска земя е дори надценена, смята Тихомир Тончев, председател на УС на Българската асоциация на со...

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата21.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2016
Прогнозирана стойност/ състояниеИзказано е становище, че в настоящето си състояние – без напоителни системи и комасация, българската земеделска земя е дори надценена. Комасация на земята, изграждане на поливни системи и пътища за достъп до парцелите, биха добавили стойност към нея. Не се очакват и засилени покупки от страна на чужденци

Страховете, че чужденци ще изкупят българската земеделска земя след отпадането на мораториума върху продажбата на земеделска земя на чуждестранни физически лица са неоправдани, смя...

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата 2.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2023
Прогнозирана стойност/ състояниеИзказано е становище, че страховете, че чужденци ще изкупят българската земеделска земя след отпадането на мораториума върху продажбата на земеделска земя на чуждестранни физически лица са неоправдани

Поевтиняване на земеделската земя към края на 2013 г. и началото на следващата година, се прогнозира в материал на в. Стандарт

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата 5.09.2013
Срок за сбъдване на прогнозата30.06.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че поради ниските изкупни цени на земеделската продукция през 2013 г., земеделската земя в България ще поевтинее към края на 2013 г. и началото на следващата година

Септември 2013 г.: Цената на земеделската земя и рентите за нея плавно ще растат в рамките на около 5 - 10% годишно, очаква мажоритарният собственик на групата ЕЛАНА Камен Колчев

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата 5.09.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2018
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че цената на земеделската земя и рентите за нея плавно ще растат в рамките на около 5 - 10% годишно

Август 2013 г.: Леко намаление на цените на разпокъсани земеделски имоти в неатрактивните райони и плавно увеличаване на интереса към сделките с комасирана земя в България, прогноз...

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата27.08.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е леко намаление на цените на разпокъсани земеделски имоти в неатрактивните райони и плавно увеличаване на интереса към сделките с комасирана земя в България

Август 2013 г.: Цените на земеделската земя в България ще вървят надолу и случайните играчи на този пазар ще загубят, се прогнозира в материал на в. „24 часа“

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата26.08.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че цените на земеделската земя в България ще вървят надолу (след август 2013 г.) и случайните играчи на този пазар ще загубят

Май 2013 г.: Земеделската земя и тази година не губи своята атрактивност и със сигурност този, който иска да инвестира в нея, няма да е на загуба, прогнозират от изданието „Българс...

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата 8.05.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2018
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че и през 2013 г. земеделската земя в България не губи своята атрактивност и със сигурност този, който иска да инвестира в нея, няма да е на загуба. Сделките могат да се разделят на два различни сегмента - сделки за покупки на единични и малки парцели и пакетни сделки, където цената на земята е много по-висока. Прогнозата е по-скоро дългосрочна

Май 2013 г.: Средната цена на земеделските имоти в България през 2013 г. ще достигне 650 лв./дка при 544 лв./дка през миналата, представляващо ръст от близо 20%, прогнозират от пор...

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата 8.05.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че средната цена на земеделските имоти в България през 2013 г. ще достигне 650 лв./дка при 544 лв./дка през предходната година

Няма основание земеделската земя да поскъпва, а по-скоро цените ще се запазят на сегашните си нива от 350-550 лв., прогнозира Деляна Михайлова, управител на „Земляци М”ООД

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата 8.07.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че „няма на какво основание цените да вървят нагоре, защото трябва да се гледа икономическата конюнктура. Какво означава цените да паднат ? Няма да паднат на нивата от 2003-2005 година, по-скоро цените ще се запазят на сегашните си нива – 350-550 лв., като разбира се ще има и парцели по 800 и 1000 лв. на декар“. „В никакъв случай не препоръчвам да се инвестира с 10 или 20 декара, някой решил да ги купи и да чака печалба. Няма смисъл, не си заслужава. Единствено хората, които имат целенасочени интереси в обработката или управлението на земя, биха могли да имат интерес.“

Повечето от зърнопроизводителите няма да участват в сделки със земя през 2013 г. и нейните цени ще продължават да падат, прогнозира Радослав Христов от Националната асоциация на зъ...

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата 9.08.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че повечето от зърнопроизводителите (основни участници като купувачи на пазара на земеделска земя) няма да участват в сделки със земя през 2013 г. и нейните цени ще продължават да падат

Възможно е леко отдръпване назад при стойностите на рентите за земеделска земя, прогнозира председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Ангел Вукодинов

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата 5.08.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е възможно леко отдръпване назад при стойностите на рентите за земеделска земя, особено в районите, в които те са силно надценени – Добруджа и части от Централна северна България

Стагнация при пазара на земеделска земя в България, прогнозира председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Ангел Вукодинов

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата 5.08.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирана е стагнация при пазара на земеделска земя в България

Август 2013 г.: В следващите 3 години не може да се очаква драстично покачване на цените на земеделската земя в България, прогнозира Христо Цветанов, председател на Асоциацията на ...

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата 4.08.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2016
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че в следващите 3 години (до 08.2016 г.) не може да се очаква драстично покачване на цените на земеделската земя в България

Капиталовложенията в земеделска земя са оптимална инвестиция, смята финансовият експерт Стефан Асенов

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата 4.08.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2023
Прогнозирана стойност/ състояниеИзказано е становище, че капиталовложенията в земеделска земя са оптимална инвестиция. От контекста на становището може да се направи извод, че то се отнася за дългосрочна инвестиция с неспекулативни цели

Цените на земеделската земя в България ще се приближат до тези в западните страни много по-бързо от тези в другите страни от Източна Европа, смята инвеститорът Алекси Андонов

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата28.06.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2018
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че цените на земеделската земя в България ще се приближат до тези в западните страни много по-бързо от тези в другите страни от Източна Европа

Юни 2013 г.: Не можем да очакваме, че земеделието в България ще процъфтява и цените на земеделските земи ще се вдигат, е мнението на хора от бранша, пише в. Стандарт

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата19.06.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеИзказано е становище, че не можем да очакваме, че земеделието в България ще процъфтява и цените на земеделските земи ще се вдигат (мнение на специалисти от бранша, цитирано без конкретно позоваване от в. Стандарт)

Април 2013 г.: Земеделската земя не губи своята стойност и ще продължава да поскъпва, смята Васил Петков, изпълнителен директор на Агро Финанс АДСИЦ

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата 3.04.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2018
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че земеделската земя в България не губи своята стойност и ще продължава да поскъпва. Сделките със земеделска земя могат да се разделят на два сегмента – сделки за покупки на единични и малки парцели и пакетни сделки, където цената на земята е много по-висока. Между тези два сегмента не съществува голям ценови диапазон, но и двата са в посока на покачване

Май 2013 г.: Ръстът на цените на земеделските имоти в България вече е изконсумиран, смята председателят на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите Ангел Вукодинов

Категория:Земеделска земя
Дата на прогнозата23.05.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че ръстът на цените на земеделските имоти в България вече е изконсумиран