Банер

Ключови думи:безработица

Всички прогнози

 RSS

Професии с бъдеще в Германия, декември 2013 г.: професии свързани със здравеопазване и грижа за възрастни; професии в сферата на алтернативна енергия; професии съдействащи за ръс...

Дата на прогнозата 3.12.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2020
Прогнозирана стойност/ състояниеПосочени са професии с добра реализация на кадрите в Германия след 2013 г.: професии свързани със здравеопазване и грижа за възрастни; професии в сферата на алтернативна енергия; професии съдействащи за ръста на пространствената и информационна мобилност

Незаетите работни места в IT-сферата в България ще достигнат 27 хиляди до края на 2014 г., очакват от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)

Дата на прогнозата 2.12.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че незаетите работни места в IT-сферата в България ще достигнат 27 хиляди до края на 2014 г.

Безработицата във Великобритания може да се понижи до 7% до края на 2016 г., прогнозират от Английската централна банка (АЦБ)

Дата на прогнозата13.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2016
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирана е вероятност от 68% безработицата във Великобритания да се понижи до 7% до края на 2016 г.
Ключови думибезработица, заетост

Безработицата в еврозоната да достигне 12.2% през 2013 г., очакват от Европейската комисия (ЕК)

Дата на прогнозата 5.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че безработицата в еврозоната ще достигне 12.2% през 2013 г.
Ключови думибезработица, заетост

Безработицата в еврозоната да остане без промяна на ниво 12.2% през 2014 г., очакват от Европейската комисия (ЕК)

Дата на прогнозата 5.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че безработицата в еврозоната ще остане без промяна на ниво 12.2% през 2014 г.
Ключови думибезработица, заетост

Леко понижение на безработицата в еврозоната до 11.8% през 2015 г., очакват от Европейската комисия (ЕК)

Дата на прогнозата 5.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че безработицата в еврозоната ще ще се понижи леко до ниво 11.8% през 2015 г.
Ключови думибезработица, заетост

Безработицата в ЕС да достигне 11.1% през 2013 г., очакват от Европейската комисия (ЕК)

Дата на прогнозата 5.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че безработицата в Европейския съюз (ЕС) ще достигне 11.1% през 2013 г.
Ключови думибезработица, заетост

Безработицата в ЕС да се понижи леко до 11% през 2014 г., очакват от Европейската комисия (ЕК)

Дата на прогнозата 5.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че безработицата в Европейския съюз (ЕС) ще достигне 11% през 2014 г.
Ключови думибезработица, заетост

Безработицата в ЕС да се понижи до 10.7% през 2015 г., очакват от Европейската комисия (ЕК)

Дата на прогнозата 5.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че безработицата в Европейския съюз (ЕС) ще достигне 10.7% през 2015 г.
Ключови думибезработица, заетост

Спад на безработицата в България до около 12% за 2014 г., очакват от Асоциацията на индустриалния капитал

Дата на прогнозата29.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е лек спад на безработицата в България до около 12% за 2014 г.
Ключови думибезработица, заетост

Безработицата в Португалия ще нарасне до 18.3% до 2015 г., прогнозират от Citi

Дата на прогнозата25.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че безработицата в Португалия ще нарасне до 18.3% до 2015 г.
Ключови думибезработица, заетост

Безработицата в Гърция ще достигне 32.4% през 2015 г., прогнозират от Citi

Дата на прогнозата25.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че безработицата в Гърция ще достигне 32.4% през 2015 г.
Ключови думибезработица, заетост

Цел за България е 76% от населението на възраст от 20 до 64 г. да бъдат заети към 2020 г.

Дата на прогнозата 2.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2020
Прогнозирана стойност/ състояниеБългария си поставя за цел 76% от населението на възраст от 20 до 64 г. да бъдат заети към 2020 г.
Ключови думибезработица, заетост

Безработицата в България да бъде на ниво 12.9% през 2013 г., очакват от Европейската комисия

Дата на прогнозата 6.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е 12.9% ниво на безработицата в България през 2013 г.
Ключови думибезработица, заетост

Безработицата в България да намалее леко до 12.4% през 2014 г., очакват от Европейската комисия

Дата на прогнозата 6.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е 12.4% ниво на безработицата в България през 2014 г.
Ключови думибезработица, заетост

Безработицата в България да намалее под 12% през 2015 г., очакват от Европейската комисия

Дата на прогнозата 6.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е под 12% ниво на безработицата в България през 2015 г.
Ключови думибезработица, заетост

Голям ръст от 14% на приходите на европейските компании през 2014 г., очакват от японската инвестиционна банка Nomura

Категория:Макроикономика
Дата на прогнозата24.09.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е голям ръст от 14% на приходите на европейските компании през 2014 г. Това ще доведе до увеличение на инвестициите, търсенето на кредити и работните места

През 2050 г. една трета от населението на България ще бъде на възраст над 65 г., прогнозират от Световна банка

Категория:България
Дата на прогнозата20.09.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2050
Прогнозирана стойност/ състояниеДо 2050 г. се очаква един на всеки трима българи да бъде по-възрастен от 65 години и само един на всеки двама българи да бъде в трудоспособна възраст. Тъй като делът на работещото население е ключов фактор за нивото на доходите в страната, неговият спад е вероятно да отслаби растежа

Безработицата в еврозоната ще остане над 12% до 2015 г., очакват от рейтинговата агенция Fitch

Дата на прогнозата20.09.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че безработицата в еврозоната ще остане над 12% до 2015 г.
Ключови думибезработица, заетост

Безработицата в САЩ няма да се върне към здравословните равнища от 5-6% преди 2015 – 2016 г., прогнозират икономисти, участвали в проучване на агенция АП

Дата на прогнозата17.09.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2016
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че безработицата в САЩ няма да се върне към здравословните равнища от 5-6% преди 2015 – 2016 г.
Ключови думибезработица, заетост