Банер

Ключови думи:БФБ-София

Всички прогнози

 RSS

Октомври 2013 г.: Индустриалните акции на БФБ-София ще се представят по-добре и при някои ще се затвърди възстановяването на пазарите им, смята Цветослав Цачев, ръководител на отде...

Категория:Акции
Дата на прогнозата29.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.03.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че индустриалните акции на БФБ-София ще се представят по-добре и при някои ще се затвърди възстановяването на пазарите им и възможностите за подобрение на нормата на печалба (вероятна лека положителна тенденция в краткосрочен план при цените на акциите на индустриални компании търгувани на БФБ-София)
Ключови думиакции, БФБ-София

Излизането на чуждестранния инвеститор от позицията акции Химимпорт създава предпоставка за възстановяване на пазарната цена на холдинга, коментира Александър Пеев, портфолио менид...

Категория:Акции
Дата на прогнозата25.09.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.03.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеИзказано е становище, че излизането на чуждестранния инвеститор от позицията акции Химимпорт създава предпоставка за възстановяване на пазарната цена на холдинга
Ключови думиакции, БФБ-София

Монбат АД прогнозира консолидирани продажби от 283.3 млн. лв. за 2013 г.

Категория:Акции
Дата на прогнозата16.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеМонбат АД прогнозира консолидирани продажби от 283.3 млн. лв. за 2013 г.
Ключови думиакции, БФБ-София

Можем да очакваме през 2013 г. индексът SOFIX да тества нивото 515 пункта, прогнозира Александър Николов, портфейлен мениджър на ДФ Адванс Източна Европа

Категория:Акции
Дата на прогнозата16.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че предвид текущия краткосрочен възходящ тренд може да очакваме през 2013 година индексът SOFIX да тества нивото 515 (което е поскъпване с повече от 40%). При пробив над 515 пункта, ще може да очакваме и доста по-сериозно движение нагоре към 900-1000 пункта, което разбира се ще отнеме и малко повече време
Ключови думиакции, БФБ-София

Компаниите търгувани на БФБ-София с най-голям потенциал за ръст през 2013 г. са тези от секторите производство на алуминий, инфраструктурните компании, производство и търговия на м...

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че компаниите търгувани на БФБ-София с най-голям потенциал за ръст през 2013 г. са тези от секторите производство на алуминий, инфраструктурните компании, производство и търговия на минерални торове и добив на каолинови пясъци
Ключови думиакции, БФБ-София

ПКБ със сигурност ще останат гореща тема до изборите през 2013 г., като след това може да очакваме период на затишие. Може да се появи атрактивно приложение и за компенстаторните з...

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че компенсаторните инструменти със сигурност ще останат гореща тема до изборите през 2013 г. (вероятен ръст в цените), като след това може да очакваме период на затишие. Може да се появи атрактивно приложение и за компенстаторните записи, не непременно в мандата на настоящото към датата на прогнозата правителство
Ключови думиакции, БФБ-София

През втората половина на 2013 г. може да се появи първата светлина в дъното на тунела по отношение на глобалната финансова несигурност, което може да доведе до повишение на индекси...

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че през втората половина на 2013 г. може да се появи първата светлина в дъното на тунела по отношение на глобалната финансова несигурност, което може да доведе до увеличаване на рисковите инвеститори и повишение на индексите на БФБ-София. Конкретна прогноза за стойност не е посочена, поради това че ситуацията е динамична и по всяко време позицията следва да бъде преразглеждана
Ключови думиакции, БФБ-София

Напълно възможно e през 2013 г. българските борсови индекси да прибавят към стойността си от 30 до 50 процента, при сбъдване на определени позитивни очаквания, прогнозира Ангел Хад...

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че е напълно възможно през 2013 г. българските борсови индекси да прибавят към стойността си от 30 до 50 процента, при сбъдване на определени позитивни очаквания за добри финансови резултати от страна на емитентите, добри икономически данни за водещите икономики, приватизация на БФБ-София и ЦД, както и създаването на клирингова институция
Ключови думиакции, БФБ-София

Компаниите търгувани на БФБ-София с най-голям потенциал за ръст през 2013 г. ще бъдат тези от финансовия сектор (банки и застраховане), туризма, преработвателната индустрия, както ...

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че компаниите търгувани на БФБ-София с най-голям потенциал за ръст през 2013 г. ще са тези от финансовия сектор (банки и застраховане), туризма, преработвателната индустрия, както и компенсаторните записи
Ключови думиакции, БФБ-София

Сред компаниите търгувани на БФБ-София за 2013 г. потенциал за най-висок ръст имат финансовите конгломерати, прогнозира анализаторът Пламен Дерменджиев

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата определя като компании на БФБ-София, чиито акции имат най-голям потенциал за ръст през 2013 г. финансовите конгломерати
Ключови думиакции, БФБ-София

Компании фаворити на БФБ-София за 2013 г. според Цветослав Цачев, ИП Елана Трейдинг: Разпродадени през последните две години компании от SOFIX, които са финансово стабилни и с Р/Е ...

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата определя като компании на БФБ-София, чиито акции имат най-голям потенциал за ръст през 2013 г., разпродадените през последните две години компании от SOFIX, които са финансово стабилни и с Р/Е под 10, както и електроразпределителните дружества
Ключови думиакции, БФБ-София

Сред компаниите търгувани на БФБ-София за 2013 г. потенциал за най-висок ръст имат компании от банковия сектор, индустриалните компании, както и АДСИЦ, прогнозира Светозар Абрашев,...

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че сред компаниите търгувани на БФБ-София за 2013 г. потенциал за най-висок ръст имат компании от банковия сектор, индустриалните компании, както и АДСИЦ, които имат оставащ потенциал след значителните ръстове през 2012 г.
Ключови думиакции, БФБ-София

Акциите на компании опериращи в сектора на продажби на дребно ще бъде водещ по ръст на цените за 2013 г. на световните фондови пазари, прогнозира Светозар Абрашев, изпълнителен дир...

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че акциите на компании опериращи в сектора на продажби на дребно ще бъде водещ по ръст на цените за 2013 г. на световните фондови пазари
Ключови думиакции, БФБ-София

Лидерите по ръст на цените за 2013 г. на БФБ-София ще бъдат акциите на индустриалните компании с висок дял на експорта, прогнозира Владислав Панев, председател на СД на УД Статус К...

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че лидерите по ръст на цените за 2013 г. на БФБ-София ще бъдат акциите на индустриалните компании с висок дял на експорта
Ключови думиакции, БФБ-София

Лидерите по ръст на цените за 2013 г. на БФБ-София ще бъдат акциите от групата на Химимпорт, участващите в индекси ликвидни акции, включително акциите на електроразпределителните д...

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че лидерите по ръст на цените за 2013 г. на БФБ-София ще бъдат акциите от групата на Химимпорт, участващите в индекси ликвидни акции, включително акциите на електроразпределителните дружества
Ключови думиакции, БФБ-София

За 2013 г. не се очакват повишения в цените на акциите търгувани на БФБ-София, прогнозира Александър Пеев, инвестиционен консултант в УД Съгласие Асет Мениджмънт

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че за 2013 г. не се очакват повишения в цените на акциите търгувани на БФБ-София, главно поради предстоящите в средата на годината парламентарни избори в България и увеличаващата се външна задлъжнялост на западните страни
Ключови думиакции, БФБ-София

Януари 2013 г.: До три години някои позиции с голяма тежест на БФБ-София най-малко ще удвоят цените си, прогнозира анализаторът Пламен Дерменджиев

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е над 100% ръст за „позиции с голяма тежест” на БФБ-София до края на 2015 г.
Ключови думиакции, БФБ-София

Растеж на основния индекс на БФБ-София SOFIX за 2013 г., вероятно с голям двуцифрен процент, очаква Цветослав Цачев, ръководител Анализи в ИП Елана Трейдинг

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на SOFIX за 2013 г., който ще бъде „вероятно с голям двуцифрен процент”
Ключови думиакции, БФБ-София

Повишение на индексът на БФБ-София SOFIX за 2013 г. и по-висок ръст на българския фондов пазар от развитите такива, очаква Светозар Абрашев, изпълнителен директор на ИП София интер...

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на SOFIX за 2013 г., който ще превиши евентуални повишения на цените на акциите на развитите фондови пазари
Ключови думиакции, БФБ-София

Повишение на индексът на БФБ-София SOFIX до 10% за 2013 г., очаква Владислав Панев, председател на СД на УД Статус Капитал

Категория:Акции
Дата на прогнозата 7.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст на SOFIX до 10% за 2013 г.
Ключови думиакции, БФБ-София