Банер

Разширено търсене

Върнати резултати: от следните условия изпълнени:
Категория:
Заглавие:
Дата на публикуване в Prognometer.com: 
  и 
Прогнозирана стойност/Прогнозирано състояние:
Дата на прогнозата: 
  и 
Срок за сбъдване на прогнозата: 
  и 
Прогнозирана стойност/ състояние:
Медия източник на прогнозата:
Институция/фирма източник на прогнозата:
Анализатор/ прогнозиращ:
Държава/ група държави източник на прогнозата:
Държава/ група държави, за която/ които се отнася прогнозата:
Успеваемост на прогнозата:
Процент - сбъдване/несбъдване:
Връзка (web link) към източник на прогнозата:
Език на който прогнозата е публикувана в източника:
Бележки от публикуващ прогнозата в Prognometer.com:
Авторство:
Ключови думи: