Банер

Финансови деривати

Всички прогнози

 RSS
Добави прогноза

Глупави решения за инвестиции през 2012 г. според Investopedia.com: 1. Търгуване с волатилността

Дата на прогнозата 6.01.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2012
Прогнозирана стойност/ състояниеТъргуването с волатилност от индивидуални инвеститори е равносилно на хазарт и е оправдано само като застрахователен инструмент за хеджиране на рискове в портфейла