Банер

Стоки и суровини

Всички прогнози

 RSS
Добави прогноза

До 2020 г. 30% от внасяните стоки от Китай биха могли да бъдат произвеждани в местни компании в САЩ, благодарение на нови технологии, прогнозират от Boston Consulting Group

Дата на прогнозата 8.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2020
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че до 2020 г. 30% от внасяните стоки от Китай биха могли да бъдат произвеждани в местни компании в САЩ, благодарение на нови технологии
Ключови думистоки

От 2015 г. ще започне поетапно поскъпване на цигарите заради повишаване на акцизите, потвърди заместник-министърът на финансите Людмила Петкова

Дата на прогнозата11.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2016
Прогнозирана стойност/ състояниеСпоред прогнозите на финансовото министерство през 2015 г. ставката на акциза върху цигарите ще достигне до 155 лева за 1000 къса, а от 2016 година ставката ще се повиши до 165 лева за 1000 къса

Септември 2013 г.: Нуриел Рубини има негативни очаквания за цените на суровините, тъй като „суперцикълът” при тях вероятно е приключил

Дата на прогнозата24.09.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПосочени са негативни очаквания за цените на суровините, тъй като „суперцикълът” при тях вероятно е приключил. Цените на повечето суровини е по-вероятно да вървят надолу през следващите две години (до 09.2015 г.), отколкото да се повишат
Ключови думисуровини, стоки

В момента светът се намира в края на супер-цикъл при суровините и вероятно в следващите години ще има низходяща корекция на тяхните цените, претеглени спрямо инфлацията, се прогноз...

Дата на прогнозата16.08.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че към месец август 2013 г. светът се намира в края на супер-цикъл при суровините и вероятно в следващите години ще има низходяща корекция на тяхните цените, претеглени спрямо инфлацията

Допълнително понижение на цените на основните суровини със спад до 12% за някои от тях, очакват от HSBC

Дата на прогнозата18.07.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е понижение на цените на основните суровини (след юли 2013 г.) със спад до 12% за някои от тях
Ключови думисуровини, стоки

Продължаващ спад на цените земеделските култури, на фона на обилното предлагане, прогнозират от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК)

Дата на прогнозата10.07.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е продължаващ спад на цените земеделските култури, на фона на обилното предлагане и липсата на климатични аномалии през 2013 г. към датата на прогнозата

Юли 2013 г.: 7% реална възвръщаемост на годишна база през следващите 10 години ще имат суровините, прогнозират от Pioneer Asset Management

Дата на прогнозата 3.07.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2023
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирана е 7% реална възвръщаемост (номинална доходност, намалена с инфлация) на годишна база през следващите 10 години (до средата на 2023 г.) за основните суровини
Ключови думисуровини, стоки

По-ефективно застраховане срещу инфлация може да бъде получено чрез инвестиране в широка кошница от суровини, отколкото чрез покупката на злато, смята Лари Суидроу, ръководител на ...

Дата на прогнозата 7.05.2013
Срок за сбъдване на прогнозата30.04.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че по-ефективно застраховане срещу инфлация може да бъде получено чрез инвестиране в широка кошница от суровини (посочен е индекс Dow Jones UBS Commodity Index (DJC)), отколкото чрез покупката само на злато
Ключови думиметали, злато, суровини

Суровини като петрола и златото, инфлационно защитените щатски ДЦК и недоларови акции от развиващите се пазари, са сред инвестиционните фаворити за 2013 г. на Бил Грос, главен инве...

Дата на прогнозата22.12.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеКато инвестиции с потенциал за ръст на цените през 2013 г. са посочени петрол, злато, инфлационно защитените щатски ДЦК и недоларови акции от развиващите се пазари

В близките 50-100 години няма да има изчерпване на какъвто и да е вид подземни богатства в България и дори могат да бъдат открити значителни залежи на нови такива, прогнозира инж. ...

Дата на прогнозата24.09.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2062
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че до 2062-2112 г. няма да има изчерпване на какъвто и да е вид подземни богатства в България и дори могат да бъдат открити значителни залежи на нови такива
Ключови думисуровини, стоки, петрол

Ресурсите ще стават все по-оскъдни, а търсенето на храни ще се покачва, прогнозира легендарният инвеститор Джереми Грантъм, съосновател на компания с активи от около 100 млрд. дола...

Дата на прогнозата 2.08.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2022
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е нарастващ недостиг на ресурси и храни през следващото десетилетие (до 2022 г.), което ще повишава и цените на същите. „Грантъм е вложил 30% от портфейла на GMO в инвестиции, свързани с производството на храни, но не и в акции на компании, произвеждащи храни. Според него нормите на печалба на последните ще се под натиск, заради растящите разходи.”
Ключови думистоки, храни, акции

Възвращаемост от 29% на индекса следящ суровините - Standard & Poor's GSCI Enhanced Commodity Index в следващата година, очакват от инвестиционната банка Goldman Sachs

Дата на прогнозата11.06.2012
Срок за сбъдване на прогнозата30.06.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е ръст от 29% на индексът отчитащ промените в борсовите цени на суровините Standard & Poor's GSCI Enhanced Commodity Index до средата на 2013 г. (ниво около 838 пункта)
Ключови думисуровини, стоки, петрол

Щатският долар (USD) е на път да колабира, прогнозира Питър Шиф, изпълнителен директор на инвестиционната компания Euro Pacific Capital

Дата на прогнозата 2.05.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата е за обезценка в средносрочен и дългосрочен план на валутата щатски долар и ръст в цените на основните суровини и енергия, изразени в щатски долари
Ключови думивалути, щатски долар, USD

Credit Suisse: Приключи безпрецедентният цикъл на растеж в търсенето на суровинни стоки, възникнал през 2000 година в световната икономика

Дата на прогнозата 7.03.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата е за започване на процес по съкращаване на търсенето на суровини от Китай
Ключови думисуровини, стоки

Джим Роджърс, юли 2011 г.: Каквото и да се случи, суровините печелят

Дата на прогнозата11.07.2011
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2012
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата на Джим Роджърс е за ръст в цените на суровините при всички основни сценарии за развитието на икономиката. Прогнозата не е краткосрочна

Юли 2011 г.: Професор Нуриел Рубини: "Перфектната буря" ще връхлети световната икономика през 2013 г.

Дата на прогнозата 6.07.2011
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата е за влошаване на икономическите показатели на водещите развити страни през 2013 г. Не са посочени конкретни стойности за намаление на брутен вътрешен продукт, цени на акции, облигации, стоки и суровини и други. По-ниски цени на суровините, по-малък износ от Европа за Китай, по-слаб ръст на глобалната икономика и ситуация, в която всички развити икономики нарастват с много слаби темпове

02 юни 2011 г.: Hilary Kramer смята, че ръста в цените на повечето стоки и суровини е приключил за сега

Дата на прогнозата 2.06.2011
Срок за сбъдване на прогнозата30.08.2011
Прогнозирана стойност/ състояниеРъстовете в цените на повечето стоки и суровини са приключили и не се очаква допълнително повишение. По-вероятен е спад в цените на повечето стоки и суровини. В прогнозата не се посочва срок.

16 май 2011 г., Dennis Gartman: „Някои от най-умните хора” излизат от пазара на суровини

Дата на прогнозата16.05.2011
Срок за сбъдване на прогнозата16.08.2011
Прогнозирана стойност/ състояниеС голяма вероятност пикът в цените на суровините е преминат, като се очакват разпродажби, които биха довели до спадове в цените
Ключови думисуровини, стоки

Декември 2010 г.: Jim Rogers счита че ръста в цените на стоки и суровини ще продължава, поради недостиг в предлагането им и увеличаване на паричното предлагане

Дата на прогнозата 7.12.2010
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2011
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата е за вероятен ръст в цените на борсовите стоки, суровини, метали и енергийни стоки

Кирил Гарчев, Булброкърс, 19.04.2011 г.: При борсовите стоки, като клас активи, има един притеснителен момент – и двата основни сценария за развитие предполагат ръст на цените

Дата на прогнозата19.04.2011
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2011
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата е за вероятен ръст в цените на борсовите стоки, суровини, метали и енергийни стоки