Банер

Среброто ще запази устойчиво възходящ тренд и достигне до $ 45 - $ 50 през 2011 година, според анализ на Петър Караиванов от месец декември 2010 г.

Дата на публикуване в Prognometer.com
01.05.2011
Дата на прогнозата
27.12.2010
Срок за сбъдване на прогнозата
31.12.2011
Стойност/състояние на прогнозираната величина към датата на обявяване на прогнозата
Цена на една тройунция сребро към датата на прогнозата – USD 30
Прогнозирана стойност/ състояние
Среброто се очаква да поскъпне до USD 45 - USD 50 за тройунция през 2011г., ако няма устойчиво и трайно повишение на основните лихвени проценти
Медия източник на прогнозата
Finance5.bg
Институция/фирма източник на прогнозата
Финанс5 АД
Анализатор/ прогнозиращ
Петър Караиванов
Държава/ група държави източник на прогнозата
България
Държава/ група държави, за която/ които се отнася прогнозата
Всички страни
Успеваемост на прогнозата
Връзка (web link) към източник на прогнозата
Език на който прогнозата е публикувана в източника
Български
Бележки от публикуващ прогнозата в Prognometer.com
Към датата на публикуване на прогнозата, фактическото изменение съвпада с прогнозираното поради което, въпреки че не е изтекъл срока за отчитане на успеваемостта, тя е отбелязана като сбъдната
Авторство
Потребителят публикувал прогнозата не е нейн автор
Ключови думи
...

Златото, среброто, платината и паладият също ще запазят устойчиво възходящи трендове. От една страна, търсенето на сигурност срещу инфлация ще оказват своето влияние върху ръста в цените им. От друга страна, продължаващото възстановяване на големите икономики с не особенно бързи темпове, ще продължи да прави инвестициите в тези метали привлекателни. Не може да се очаква да наблюдаваме спад на интереса към тях, преди да започне стабилно, устойчиво и трайно повишение на основните лихви при основните валути. През 2011г. едва ли ще станем свидетели на подобни действия от страна на централните банки в САЩ, ЕЗ и Великобритания, макар че не е изключено да станем свидетели на плавно повишение след средата на годината.

...

Среброто се очаква да поскъпне до 45$ - 50$ за унция през 2011г.

...