Банер

Васил Банов, Адмирал Маркетс, 2010 г.: Проблемите, свързани с дълговете и риска от инфлация, определят инвестициите в злато като фундаментално аргументирани в дългосрочен период

Дата на публикуване в Prognometer.com
10.04.2011
Дата на прогнозата
30.04.2010
Срок за сбъдване на прогнозата
31.12.2012
Стойност/състояние на прогнозираната величина към датата на обявяване на прогнозата
Злато - USD 1181 за тройунция
Прогнозирана стойност/ състояние
Ръст в цената на златото в краткосрочна и дългосрочна перспектива.
Стойност/състояние на прогнозираната величина към датата на отчитане на успеваемостта на прогнозата
Злато - USD 1421 за тройунция
Медия източник на прогнозата
24chasa.bg
Институция/фирма източник на прогнозата
Адмирал Маркетс
Анализатор/ прогнозиращ
Васил Банов
Държава/ група държави източник на прогнозата
България
Държава/ група държави, за която/ които се отнася прогнозата
Всички страни
Успеваемост на прогнозата
Връзка (web link) към източник на прогнозата
Език на който прогнозата е публикувана в източника
Български
Бележки от публикуващ прогнозата в Prognometer.com
Отчитаме направената през 04.2010 г. прогноза като успешна, но поради това че тя е дългосрочна, ще бъде допълнително проверена след изтичането на 2012 г.
Авторство
Потребителят публикувал прогнозата не е нейн автор
Ключови думи
...

"В настоящата ситуация една от печелившите инвестиции бе златото. Проблемите, свързани с дълговете и риска от инфлация, определят инвестициите в злато като фундаментално аргументирани в дългосрочен период", прогнозира Васил Банов, шеф на "Адмирал Маркетс".

...