Банер

Намалена прогноза за цената на златото през 2014 г. от 1 269 долара за тройунция, спрямо прогнозираната преди цена от 1 436 долара, оповестява централната банка на Китай

Дата на публикуване в Prognometer.com
12.12.2013
Дата на прогнозата
2.12.2013
Срок за сбъдване на прогнозата
31.12.2014
Стойност/състояние на прогнозираната величина към датата на обявяване на прогнозата
Към 02.12.2013 г. една тройунция злато се разменя срещу USD 1222
Прогнозирана стойност/ състояние
Прогнозирана е цена на златото през 2014 г. от 1 269 долара за тройунция (в статията не е посочено дали цената е средна за годината, цена към края на годината или друг вид цена)
Медия източник на прогнозата
CNBC.com, Investor.bg
Институция/фирма източник на прогнозата
Китайска централна банка (КЦБ)
Държава/ група държави източник на прогнозата
Китай
Държава/ група държави, за която/ които се отнася прогнозата
Всички страни
Връзка (web link) към източник на прогнозата
Език на който прогнозата е публикувана в източника
Български
Авторство
Потребителят публикувал прогнозата не е нейн автор
Ключови думи
...

Китай беше един от основните потребители на злато тази година, но вносът на ценния метал може да се свие през 2014 г. Причината според банковата група ANZ е търговията с борсово търгувани фондове и намаляването на потреблението на злато в Индия, информира CNBC.

...

...

Инвестиционното търсене на злато на дребно, включително бижута и кюлчета, съставлява 90% от потреблението на злато в Китай, която е и най-големият производител на ценния метал, но внася 70% от потреблението си.

По-слабото от очакванията търсене на злато в Китай е и причината Централната банка в страната да намали прогнозата си цената му през 2014 г. от 1 436 долара до 1 269 американски долара.

...