Банер

Метали

Всички прогнози

 RSS
Добави прогноза

Джим Роджърс, юли 2011 г.: Каквото и да се случи, суровините печелят

Дата на прогнозата11.07.2011
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2012
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата на Джим Роджърс е за ръст в цените на суровините при всички основни сценарии за развитието на икономиката. Прогнозата не е краткосрочна

Юли 2011 г.: Професор Нуриел Рубини: "Перфектната буря" ще връхлети световната икономика през 2013 г.

Дата на прогнозата 6.07.2011
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата е за влошаване на икономическите показатели на водещите развити страни през 2013 г. Не са посочени конкретни стойности за намаление на брутен вътрешен продукт, цени на акции, облигации, стоки и суровини и други. По-ниски цени на суровините, по-малък износ от Европа за Китай, по-слаб ръст на глобалната икономика и ситуация, в която всички развити икономики нарастват с много слаби темпове

Май 2011 г.: Петър Пешев от Бул Тренд Брокердиж смята, че устремът в цените на борсово търгуваните метали е приключил и предстои сериозна корекция

Дата на прогнозата16.05.2011
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2011
Прогнозирана стойност/ състояниеВероятен значителен спад в борсовите цени на металите
Ключови думиметали

Кирил Гарчев, Булброкърс, 19.04.2011 г.: При борсовите стоки, като клас активи, има един притеснителен момент – и двата основни сценария за развитие предполагат ръст на цените

Дата на прогнозата19.04.2011
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2011
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата е за вероятен ръст в цените на борсовите стоки, суровини, метали и енергийни стоки