Банер

Платон Монокрусос, EFG Eurobank, март 2011 г.: Очаквам през 2011 кредитният рейтинг на България да бъде повишен

Дата на публикуване в Prognometer.com
28.07.2011
Дата на прогнозата
23.03.2011
Срок за сбъдване на прогнозата
31.12.2011
Стойност/състояние на прогнозираната величина към датата на обявяване на прогнозата
Кредитен рейтинг присъден от Moody's Investors Service към 31.8.2010 Baa3 - положителна перспектива. Кредитен рейтинг присъден от Standard & Poor's към 01.12.2009 ВВВ - стабилна перспектива. Кредитен рейтинг присъден от Fitch към 30.4.2009 BBB
Прогнозирана стойност/ състояние
Повишаване на кредитения рейтинг на България през 2011 г.
Стойност/състояние на прогнозираната величина към датата на отчитане на успеваемостта на прогнозата
Moody's Investors Service повиши на 22.07.2011 кредитния рейтинг на България от Baa3 на Baa2 със стабилна перспектива
Медия източник на прогнозата
Investor.bg
Институция/фирма източник на прогнозата
EFG Eurobank
Анализатор/ прогнозиращ
Платон Монокрусос
Държава/ група държави източник на прогнозата
Гърция
Държава/ група държави, за която/ които се отнася прогнозата
България
Успеваемост на прогнозата
Връзка (web link) към източник на прогнозата
Език на който прогнозата е публикувана в източника
Български
Авторство
Потребителят публикувал прогнозата не е нейн автор
Ключови думи
...

Д-р Платон Монокрусос е помощник генерален-мениджър и ръководител на отдел „Изследване на финансовите пазари“ в И Еф Джи Юробанк Ергасиас в Атина.

...

- Кога очаквате подобрение на кредитния рейтинг на България?

Сега рейтингът на България е с позитивна перспектива и очаквам през 2011 г. той да бъде повишен. Това ще направи атрактивно издаването на еврооблигации.

- Какво не трябва да прави правителството в макроикономически план?

Фискално отпускане би било грешка. Например повишаване на заплати, пенсии и разходи заради изборите не трябва да се допуска.