Банер

Макроикономика

Категории
Всички прогнози

 RSS
Добави прогноза

Повишен риск от повторение на кризата в Азия от 1998 г. заради нарастването на дълга на китайските компании към чуждестранни кредитори, виждат от Банка за международни разплащания

Дата на прогнозата28.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеИзказано е становище за наличие на повишен риск от повторение на кризата в Азия от 1998 г. (характеризираща се с високи нива на правителствена задлъжнялост, обезценка на азиатски валути, изтегляне на кредиторите и фалити) заради нарастването на дълга на китайските компании към чуждестранни кредитори
Ключови думимакроикономика

Ускоряване на ръста на износа на българската икономика до 7.2% през 2014 г., е заложено в държавния бюджет

Дата на прогнозата29.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е ускоряване на ръста на износа на българската икономика до 7.2%, съпътствано от 7.1% ръст на вноса през 2014 г.
Ключови думивнос, износ

Най-късно до 3 години в икономиката на САЩ ще има проблеми, много по-големи от тези през 2007-2008 г., прогнозира инвеститорът Джим Роджърс

Дата на прогнозата 4.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2016
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че най-късно до 3 години в икономиката на САЩ ще има проблеми, много по-големи от тези през 2007-2008 г. (рецесия, спад на цените на акциите, фалити на финансови институции)
Ключови думиБВП, рецесия

Голям ръст от 14% на приходите на европейските компании през 2014 г., очакват от японската инвестиционна банка Nomura

Дата на прогнозата24.09.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е голям ръст от 14% на приходите на европейските компании през 2014 г. Това ще доведе до увеличение на инвестициите, търсенето на кредити и работните места

Септември 2013 г.: Дълговата криза в Европа е приключила, смятат анализаторите от Danske Bank

Дата на прогнозата 2.09.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеИзразено е становище, че позитивните икономически новини от мнозинството европейски страни водят до извода, че дълговата криза в Европа е приключила. Прогнозирано е, че повече няма да има пазарна паника, при която несигурността относно една държава се пренася към друга и създава опасения за оцеляването на цялата еврозона

Еврото и високата младежка безработица водят Европа към експлозия, смята милиардерът Нейтън Кърш

Дата на прогнозата28.06.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2018
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че валутата евро и високата младежка безработица водят Европа към експлозия и фашизъм. Когато европейският икономически блок избухне, ще засегне всички
Ключови думимакроикономика

Мащабът на задлъжнялостта в Китай е толкова голям, че за страната ще е почти невъзможно да намери изход без да влезе в криза, предупреждават от Fitch Ratings

Дата на прогнозата17.06.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеСистемата на сенчестото в банкиране в Китай е извън контрол и е подложена на нарастващи стрес, като кредитополучателите се борят да намалят краткосрочните си задължения. Прогнозата гласи, че мащабът на задлъжнялостта в Китай е толкова голям, че за страната ще е почти невъзможно да намери изход без да влезе в криза
Ключови думимакроикономика

Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс на България вероятно ще намалее до 0.3% от БВП през 2013 г., очакват от Business Monitor International

Дата на прогнозата31.05.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че дефицитът по текущата сметка на платежния баланс на България вероятно ще намалее до 0.3% от БВП през 2013 г.
Ключови думивнос, износ

Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс на България вероятно ще бъде 1.2% от БВП през 2014 г., очакват от Business Monitor International

Дата на прогнозата31.05.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че дефицитът по текущата сметка на платежния баланс на България вероятно бъде 1.2% от БВП през 2014 г.
Ключови думивнос, износ

Март 2013 г.: Икономиката на Китай ще се забави, а някои сектори дори ще изпаднат в рецесия, очаква Марк Фабер

Дата на прогнозата14.03.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че икономиката на Китай ще се забави, а някои сектори дори ще изпаднат в рецесия (вероятно в по-краткосрочен план). По-дългосрочните очаквания са за растеж, съпроводен с трудности „по пътя”. Нарастващият кредитен балон в Китай остава ключов риск за инвеститорите в страната. Изразено е мнение, че официалната статистика от Китай не отразява достоверно реалното развитие на икономиката на страната
Ключови думимакроикономика, БВП

Забелязват се първите признаци за възстановяване на испанската икономика, пише за CNBC професор от IESE Business School

Дата на прогнозата13.03.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеИзказан е оптимизъм относно вероятното скорошно поставяне на началото на възстановяването на икономиката на Испания след тежката криза започнала от 2009 г., съпроводена с повишаване на безработицата и значително понижаване на доходите
Ключови думимакроикономика

Стабилизиране на външните баланси, фискален прогрес и завръщане към икономически растеж във всички страни от периферията на еврозоната до края на 2013 г., ако няма политически смен...

Дата на прогнозата12.03.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е стабилизиране на външните баланси, фискален прогрес и завръщане към икономически растеж във всички страни от периферията на еврозоната до края на 2013 г., с което вероятно ще бъде отбелязан края на кризата в нея. За да се сбъдне тази прогноза, правителствата трябва да продължат досегашната си политика
Ключови думиБВП

Вносът ще расте по бързо от износа и салдото по текущата сметка на България през 2014 г. ще бъде отрицателно с дефицит от 2%, прогнозират от Европейската комисия (ЕК)

Дата на прогнозата22.02.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че вносът ще расте по бързо от износа и салдото по текущата сметка на България през 2014 г. ще бъде отрицателно с дефицит от 2%
Ключови думивнос, износ

Испания ще измести Германия от мястото на най-силна държава в Европа заради нарастващата конкурентоспособност на своя износ, прогнозират анализатори от Morgan Stanley

Дата на прогнозата13.02.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2017
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че Испания ще измести Германия от мястото на най-силна държава в Европа до 2015-2017 г., поради нарастваща конкурентоспособност на своя износ
Ключови думимакроикономика

Професорът в британския Brunel University Мурад Чаудри оспорва прогнозата на анализатори от Morgan Stanley, че Испания ще измести Германия от мястото на най-силна държава в Европа ...

Дата на прогнозата13.02.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2017
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозта гласи, че Испания няма да измести Германия от мястото на икономически най-силна държава в Европа до 2015-2017 г., поради нарастваща конкурентоспособност на износа на страната, в противовес на прогнози на анализатори от Morgan Stanley
Ключови думимакроикономика

След 2020 г. китайската икономика ще се изправи пред недостиг на работна ръка, в размер на 140 млн. души, което ще доведе до криза в страната, прогнозират от МВФ

Дата на прогнозата 4.02.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2021
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е недостиг на работна ръка в Китай след 2020 г., което ще предизвика криза в страната и ще й попречи да заеме лидерската икономическа позиция в света
Ключови думимакроикономика, БВП

Февруари 2013 г.: Предстои увеличение на износа на български вина за Китай, прогнозира Димитър Владиков от Българската агенция за инвестиции (БАИ)

Дата на прогнозата 7.02.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е увеличение на износа на български вина за Китай
Ключови думивнос, износ

Поскъпването на долара ще доведе до криза в развиващите се страни, като Бразилия и Индия са изложени на най-висок риск, прогнозира независимият икономист Анди Сие

Дата на прогнозата 5.02.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2016
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че ако се сбъдне оповестеното в друга прогноза очакване за поскъпване на щатския долар, това ще доведе до криза в развиващите се страни и най-вече Бразилия и Индия. Основните последствия ще бъдат поевтиняване на валутите на развиващите се страни, до ръст на инфлацията и лихвените проценти, съответно повишаване на цената за обслужването на дълговете им

Приток на преки чуждестранни инвестиции в Българи през 2013 г. от около 2.3 – 2.5 млрд. евро, прогнозират от Центъра на икономическо развитие (ЦИР)

Дата на прогнозата 5.02.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е приток на преки чуждестранни инвестиции в Българи през 2013 г. от около 2.3 – 2.5 млрд. евро

Най-лошото от финансовата криза вече е за гърба ни, смята изпълнителният директор на Goldman Sachs Лойд Бланкфейн

Дата на прогнозата25.01.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеИзказано е становище, че най-лошото от финансовата криза вече е за гърба ни. Понижаването на дълговите нива продължава, компаниите започват да правят пари отново, а ситуацията на жилищния пазар в САЩ и в други страни се подобрява