Банер

Лихви и кредити

Всички прогнози

 RSS
Добави прогноза

Декември 2013 г.: Ще има ръст на кредитирането в България, но не е възможно да има по-нататъшно намаляване на нивата на лихвите по кредитите, прогнозира Оливер Рьогл, изпълнителен ...

Дата на прогнозата 6.12.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че ще има ръст на кредитирането в България, но не е възможно да има по-нататъшно намаляване на нивата на лихвите по кредитите
Ключови думилихви, кредити

Лихвите по кредитите отпускани от българските банки бележат ясна тенденция на спад, която ще продължи през 2014 г., прогнозира Емил Хърсев

Дата на прогнозата 4.12.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че лихвите по кредитите отпускани от българските търговски банки бележат ясна тенденция на спад, която ще продължи през 2014 г. Понижението ще бъде максимум с 5 процентни пункта. Лихвите ще падат, но условията ще се влошат - кредити ще се дават по-трудно и с по-голямо обезщетение
Ключови думилихви, кредити

Понижение на лихвите по кредитите през 2014 г. и по-сериозно намаление при ипотечните и потребителските кредити, очаква Владимир Каролев

Дата на прогнозата 2.12.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е понижение на лихвите по кредитите отпускани от българските търговски банки през 2014 г. и по-сериозно намаление при лихвите по ипотечните (до средни лихви от малко над 7%) и потребителските кредити
Ключови думилихви, кредити

Лихвите по кредитите отпускани от българските банки може да спаднат още през 2014 г., очаква главният изпълнителен директор и председател на УС на СИБАНК Петър Андронов

Дата на прогнозата28.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е, че лихвите по кредитите отпускани от българските банки може да спаднат още през 2014 г.
Ключови думилихви, кредити

Лихвите по кредитите в България ще продължат да падат и през 2014 г., прогнозира Левон Хампарцумян

Дата на прогнозата 5.11.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че лихвите по кредитите в България ще продължат да падат и през 2014 г.
Ключови думилихви, кредити

Октомври 2013 г.: В дългосрочен план лихвите ще се покачват, тоест портфолиото ви следва да включва повече акции отколкото облигации, смята Нуриел Рубини

Дата на прогнозата23.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че в дългосрочен план лихвите ще се покачват, тоест портфолиото ви следва да включва повече акции отколкото облигации. Инвестиционният портфейл трябва да се диверсифицира, като включва инвестиции както в САЩ, в Европа и развиващите се пазари
Ключови думилихви, акции, облигации

Октомври 2013 г.: Централните банки на водещите световни икономики ще запазят лихвените нива близко до текущите ниски стойности, прогнозират от британската асет мениджмънт компания...

Дата на прогнозата22.10.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.03.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че централните банки на водещите световни икономики ще запазят лихвените нива близко до текущите към 10.2013 г. ниски стойности

Федералният резерв на САЩ ще започне да увеличава основния лихвен процент през 2015 г., очаква професор Нуриел Рубини

Дата на прогнозата24.09.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че Федералният резерв на САЩ ще започне да увеличава основния лихвен процент през 2015 г.

Няма опасност новият държавен дълг на България от до 1 млрд. лв., да се отрази негативно на икономиката и банковия сектор в страната, очаква Емил Попов от фондация "Банки, инвестиц...

Дата на прогнозата 1.08.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че няма опасност новият държавен дълг на България от до 1 млрд. лв., да се отрази негативно на икономиката и банковия сектор в страната. Емисията не би могла да се отрази на лихвите на банките (по депозити и кредити)
Ключови думилихви, кредити

Юни 2013 г.: До края на годината лихвите по потребителските кредити може да се понижат с 1%, при сегашни 10% - 10.5%, прогнозира главният изпълнителен директор на Сибанк Петър Андр...

Дата на прогнозата25.06.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че в периода юни – декември 2013 г. лихвите по потребителските кредити в България може да се понижат с 1 процентен пункт, при ниво към датата на прогнозата 10% - 10.5%
Ключови думилихви, кредити

Понижение на лихвите по кредитите в България и раздвижване при кредитирането до 2015 – 2016 г., прогнозира кредитният експерт Тихомир Тошев от КредитЦентър

Дата на прогнозата28.05.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2016
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е понижение на лихвите по кредитите в България и раздвижване при кредитирането до 2015 – 2016 г. До 2015 – 2016 г. ще влезем в нормите на нормалния пазар с ръст между 8 и 15% за различните банкови продукти
Ключови думилихви, кредити

Май 2013 г.: В близките една-две години лихвите по депозитите ще се понижат до нива под 3%, прогнозира кредитният експерт Тихомир Тошев от КредитЦентър

Дата на прогнозата28.05.2013
Срок за сбъдване на прогнозата30.06.2015
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че в близките една-две години (до средата на 2015 г.) лихвите по депозитите в България ще се понижат на нива под 3%
Ключови думидепозити

Понижение на лихвите от страна на Австралийската централна банка до 2.5%, вероятно през третото тримесечие на 2013 г., прогнозират от UBS Wealth Management

Дата на прогнозата15.05.2013
Срок за сбъдване на прогнозата30.09.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че Австралийската централна банка ще понижи основния си лихвен процент до 2.5%, през третото тримесечие на 2013 г.

Стабилни ще останат кредитите с просрочия до 90 дни в България през 2013 г. на ниво от около 16.6% от общия обем на кредитите, прогнозират от УниКредит Булбанк

Дата на прогнозата11.02.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че кредитите с просрочия до 90 дни през 2013 г. ще останат стабилни на ниво от около 16.6% от общия обем на кредитите

Лихвите по кредитите в България ще намаляват с по-бързи темпове от лихвите по депозитите през 2013 г., прогнозират от УниКредит Булбанк

Дата на прогнозата11.02.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че лихвите по кредитите в България ще намаляват с по-бързи темпове от лихвите по депозитите през 2013 г., като лихвите по кредитите ще се понижат с 46 базисни точки до средните 7.93%, а по депозитите – с 28 базисни точки до средните 3.25%

Необслужваните заеми ще продължат да се увеличават и през 2013 г., макар и с по-бавен темп, прогнозира управителят на Българската народна банка (БНБ) Иван Искров

Дата на прогнозата15.12.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е продължаващ, макар и по-бавен, ръст на необслужваните кредити в България през 2013 г.

Рекордно ниският основен лихвен процент на ЕЦБ от 0.75% ще се задържи до 2017 г., прогнозират от Ernst & Young

Дата на прогнозата13.12.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2017
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е запазването на текущото ниво на основен лихвен процент на ЕЦБ от 0.75% до 2017 г.

Тенденцията на спад при лихвите по кредити и депозити ще се запази, прогнозира Емил Вучков, директор „Пазарна и продуктова политика“ в МКБ Юнионбанк

Дата на прогнозата16.10.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е продължаващ спад при лихвите по кредити и депозити в България

Ръстът на проблемните кредити вероятно ще продължи при забавени темпове до средата на 2013 г., прогнозира Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие

Дата на прогнозата21.09.2012
Срок за сбъдване на прогнозата30.06.2013
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозиран е продължаващ с бавен темп ръст на просрочените с 90 дни банкови кредити в България, който ръст ще продължи до средата на 2013 г.

Мария Русева, изпълнителен директор на SG Експресбанк не очаква промени на лихвите по кредити и депозити в България, във връзка с успешната емисия еврооблигации от юни 2012 г.

Дата на прогнозата18.07.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2012
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че лихвите по кредити и депозити в България няма да се променят (няма да се понижат), в резултат на успешното емитиране на еврооблигации от МФ през юни 2012 г., с понижена цена на финансирането