Банер

Колективни фондове

Всички прогнози

 RSS
Добави прогноза

Юли 2013 г.: Нарастване през следващите 5-10 години на интереса към инвестициите в колективни инвестиционни фондове от страна на българското население, прогнозира Левон Хампарцумян

Дата на прогнозата 1.07.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2018
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозирано е нарастване през следващите 5-10 години (2018–2023 г.) на интереса към инвестициите в колективни инвестиционни фондове от страна на българското население

Юли 2013 г.: В следващите 10 години инвестициите в колективните инвестиционни фондове на Pioneer Investments за българския пазар ще достигнат 252 млн. евро, прогнозира от Явор Ачев...

Дата на прогнозата 1.07.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2023
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че в следващите 10 години (към 2023 г.) инвестициите в колективните инвестиционни фондове на Pioneer Investments за българския пазар ще достигнат 252 млн. евро, ако 7% от спестяванията на населението се прехвърлят във фондове и Pioneer запази пазарен дял от около 20%

По-голям интерес към вложения на свободни средства във фондове и недвижими имоти през 2014 г., поради понижаването на лихвите по банковите депозити, прогнозира кредитният експерт Т...

Дата на прогнозата28.05.2013
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2014
Прогнозирана стойност/ състояниеПрогнозата гласи, че ще има по-голям интерес към вложения на свободни средства във фондове и недвижими имоти през 2014 г., поради понижаването на лихвите по банковите депозити (за България)

През 2012 г. парите в хедж фондовете по света могат да нараснат с 12% до рекордните 2.26 трлн. долара, според проучване на Deutsche Bank

Дата на прогнозата24.02.2012
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2012
Прогнозирана стойност/ състояниеПрез 2012 г. инвестициите в хедж фондове по света могат да нараснат с 12% до рекордните 2.26 трлн. долара

Май 2011 г.: Според Ивайло Пенев от Елана перспективите пред инвестиционните фондове остават положителни, защото тенденциите на икономически растеж от последното тримесечие ще се з...

Дата на прогнозата16.05.2011
Срок за сбъдване на прогнозата31.12.2011
Прогнозирана стойност/ състояниеИнвестиционните фондове в България ще успеят да реализират положителна доходност, която вероятно ще покрие по-високата инфлация през годината. Ще има пренасочване на средства към взаимните фондове (нетни вложения).