Банер

Prognometer.com

 

Мисията на този сайт е да бъде възможно най-пълна база данни на прогнози направени в публичното пространство, като тук ще следим и за тяхното сбъдване или несбъдване.

Без резултатите и публикуваните прогнози да представляват препоръка за вземане на инвестиционни или други решения, целта на сайта е да подпомага анализа на достоверността на различни прогнози, анализатори, медии и други.

Основният фокус е върху икономически и финансови прогнози, но допускани за публикуване ще бъдат и научни, астрологични, и всякакви други интересни прогнози. Чувствайте се свободни да публикувате информация дори и за предизборни политически обещания.

Вие създавате базата данни и тя е за Вас!

Приятен и ползотворен престой в Prognometer.com!